Berita Terbaru

Akhlak dalam Pekerjaan dan Profesi

Islam merupakan agama sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Termasuk dalam hal mencari penghidupan, agama Islam memberikan tuntunan agar umatnya tetap berada dalam jalur yang diridai Allah Swt. sebagai Tuhannya. Sebab, mencari penghidupan dengan Read more…

Akhlak Kepada Allah dan Rasulullah

Ajaran akhlak dalam Islam dibahas baik secara konseptual maupun praktis. Puncak akhlak di dalam Islam, tentu ialah akhlak kepada Allah Swt., sebagai Sang Pencipta dan Pengatur segala sesuatu yang ada di alam semesta. Dengan demikian, sudah seyogyanya manusia membangun hubungan sebaik-baiknya kepada Allah Swt